• Sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Należy zawsze sprawdzać zawartość przesyłki przed pokwitowaniem jej odbioru. Składając podpis na dokumencie przewozowym automatycznie kwitujecie Państwo odbiór przesyłki w stanie nienaruszonym.

Reklamacje przyjmujemy do 7 dni od odbioru przesyłki.

Każda paczka jest dwukrotnie sprawdzana przed wysyłką.

Jakiekolwiek braki w zamówieniu prosimy kierować do nas droga mailową lub telefoniczną jak najszybciej od daty wysłania paczki.

Nie możemy również brać pełnej odpowiedzialności za uszkodzenia paczek podczas transportu. Jeśli takie zdarzenie ma miejsce, a Państwa paczka jest uszkodzona lub otwarta prosimy każdorazowo w obecności kuriera sporządzić protokół szkody, który będzie podstawą do rozpatrzenia reklamacji. Zgłoszenia przyjmujemy do 7 dni od daty wysłania paczki. 

Opakowania szkalne są strannie pakowane w folię i dodatkowo zabezpieczone, prosimy jednak w miarę możliwości wybierać przesyłkę kurierską, jako najbezpieczniejszą formę dostawy.

Produkty świeże, takie jak owoce, warzywa, nabiał prosimy zamawiać wyłącznie z odbiorem osobistym.

Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
  4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.