• Postanowienia dotyczące dostawy i czasu realizacji zamówień

Warunki i ogólne postanowienia dotyczące dostawy i czasu realizacji zamówień

1. Sklep www.ekoidea.sklep.pl realizuje dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że taka potrzeba zostanie uprzednio zgłoszona. Wtedy należy liczyć się z dodatkowymi kosztami dostawy, a każde zgłoszenie jest rozpatrywane osobno. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy wysyłki poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

3. Sklep www.ekoidea.sklep.pl zamieszcza na stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do realizacji zamówienia. Jeśli z przyczyn niezależnych realizacja może się opóźnić, klient każdorazowo jest poinformowany, że takowa sytuacja ma miejsce. Termin dostawy i realizacji zamówienia liczony jest w dniach roboczych zgodnie z §5 ust. 2.

4. Termin dostawy i realizacji zamówienia wskazany na stronie Internetowej Sklepu liczony jest w dniach roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży w wypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem”. W przypadku wybrania innej opcji, termin dostawy i realizacji zamówienia wskazany na stronie Internetowej Sklepu liczony jest od otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia uiszczenia opłaty za zamówienie.

5. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia. W dniu wysłania towaru  na adres poczty elektronicznej Klienta wysyłana jest informacja potwierdzająca nadanie przesyłki. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

6. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w sklepie stacjonarnym w dni robocze w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru.

7. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

8. Zamówienia o wartości powyżej 300,00 zł są dostarczane przesyłką kurierską (do 30 kg o wymiarach maksymalnych: wysokość + szerokość + długość ≤ 300 cm) lub do paczkomatów InPost (do 25 kg o wymiarach maksymalnych: wysokość: 41 cm, szerokość: 38 cm, długość: 64 cm) gratis. Możliwy jest również odbiór osobisty.

9. Sklep zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami transportu zamówienia w przypadku nieudanej próby dostarczenia z winy Klienta: błędnego podania adresu, kodu pocztowego, nieodebrania przesyłki w terminie lub odmowy odbioru zamówionego produktu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji przesyłek spowodowane działaniem lub zaniechaniem firmy kurierskiej.

10. Klient ma prawo do anulowania transakcji bez podania przyczyny, lecz powiadamia niezwłocznie o tym fakcie sklep telefonicznie lub e-mailem. Otrzymanie odpowiedzi na e-mail z informacją o potwierdzeniu i przyjęciu rezygnacji przez sklep jest równorzędny z anulowaniem transakcji.

11. Umowa sprzedaży zawierana jest na okres minimum 7 dni. Klient, który nie wpłacił za zamówienie otrzymuje po 14 dniach od złożenia zamówienia informację, że jest ono anulowane, bez obciążania Klienta jakimikolwiek kosztami. Anulowane zamówienie może być zrealizowane po konsultacji ze sklepem.

12. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktu w sytuacji jej zmiany w hurtowni, a także wycofania produktu ze sprzedaży w związku z jego brakiem w hurtowni.

13. Wszystkie zamówienia są przygotowywane do wysyłki jedynie przez wykwalifikowany personel sklepu.

14. Każdorazowo otrzymując zamówienie Kupujący powinien sprawdzić czy opakowanie nie jest uszkodzone i czy zawiera wszystkie zamówione produkty pod względem ilościowym jak i jakościowym. O zaistniałych nieprawidłowościach Kupujący niezwłocznie powinien poinformować sklep.

15. Przedstawiona oferta sklepu nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.